Privacy Policy

Oxmed vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens beschermd worden. In deze Privacy Policy willen we u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Oxmed houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze Privacy Policy;
  • Alleen de gegevens van u gebruiken die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Altijd uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • De beveiliging van de systemen waar we mee werken constant actueel houden;
  • Onze interne werkwijze volgens de daarvoor opgestelde normen organisatiebreed doorvoeren;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Met alle derde partijen een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Deze partijen hebben daardoor contractueel de verplichting om met de persoonsgegevens zorgvuldig om te gaan en deze uitsluitend te gebruiken voor het door ons bepaalde doel;
  • Ervan op de hoogte zijn dat u het recht heeft om te zien welke informatie van u is opgeslagen en u deze informatie te allen tijde mag laten corrigeren of wissen.